Bioenergoterapia

Bioterapia (bioenergoterapia) – jest to swoiste oddziaływanie jednego organizmu na drugi lub inne przy wykorzystaniu energii własnej (bioenergii).

Bioenergia – jest to energia własna każdego żywego organizmu przejawiająca się w dynamicznym funkcjonowaniu tego organizmu. Energia wewnętrzna organizmu żywego znajduje odbicie w polu energetycznym istniejącym wokół tego organizmu i jest zwana polem biologicznym lub biopolem.

Pole biologiczne (biopole) żywego organizmu jest wykładnikiem jego energii wewnętrznej i harmonii psychosomatycznej. Biopole wokół głowy człowieka nosi nazwę aury. W polu biologicznym człowieka szczególne i swoiste punkty energetyczne tworzą szereg tzw. ośrodków energetycznych ułożonych w linii osi środkowej ciała i przypisywanych miejscom usytuowania głównych ośrodków (gruczołów) wydzielania wewnętrznego. Pole biologiczne człowieka może być odbierane w trzech lub więcej warstwach. Przypisuje się je (te warstwy) subtelności określonych energii lub istnieniu trzech poziomów świadomości.

Ośrodki energetyczne – czakry (OE czakry) ciała człowieka są to punkty swoiste ciała człowieka odbierane przez bioterapeutę jako punkty bioenergii. Punkty te mają związek z umiejscowieniem gruczołów wydzielania wewnętrznego lub określonym splotom nerwowym i przypisuje się im zdolności do transferu energii między ciałami energetycznymi człowieka.

Bioterapeuta (bioenergoterapeuta) – osoba zdolna i predysponowana do lokalizacji zaburzeń w biopolu drugiego człowieka jak również ich usuwania przy pomocy bioenergii ( własnej lub grupowej) i określonych świadomych działań fizycznych (passy, głaski, impozycje, aplikacje itp.) czy psychologicznych.

Lokalizacja zaburzeń bioenergetycznych (biodiagnoza) – lokalizacja na ciele drugiego człowieka miejsc o zaburzonej strukturze energetycznej mogących mieć wpływ na całościowe funkcjonowanie organizmu. W.w. obszary mogą pokrywać się z miejscami uważanymi przez medycynę klasyczna za chore.

Bioenergoterapia nie jest działaniem zastępującym leczenie medyczne lecz komplementarnym wspomaganiem osłabionego energetycznie organizmu.

Stosowanie bioenergoterapii nie wymaga przerywania jakiejkolwiek terapii medycznej.

Bioenergoterapia dociera do przyczyny zaburzenia bioenergetycznego.

Zapraszam

Dyplomowany Mistrz Bioenergoterapii
Dyplomowany Family Coach – Terapia Systemowa Rodzin
Rekomendowany Nauczyciel Vedic Art
Certyfikowany Trener Radykalnego Wybaczania
Dyplomowany Regreser

Elżbieta Woźniak