Czytanie z Kronik Akaszy

AKASZA to sieć energetyczna, która zawiera wszystkie informacje o wszystkim, co było, jest i może się wydarzyć (potencjalne ścieżki w chwili obecnej, które można obrać swoją wolną wolą). Pozwala nam łączyć się z naszymi Nauczycielami, Mistrzami i Umiłowanymi Istotami (zmarłymi Bliskimi) z innych czasoprzestrzeni.

KRONIKA to metaforyczne określenie na potrzeby Akaszy, który dotyczy Twojej duszy. Można sobie wyobrazić, że Akasza to wielka biblioteka, a Twoja Kronika to jedna z książek na półce, która zawiera historię Twojej Duszy – jej historii i potencjału. Historia Duszy to wydarzenia z tego życia, relacji z innymi Istotami, momentów śmierci i narodzin w innych „ciałach” na Ziemi i nie tylko, ale także historii Przodków Twojego systemu rodzinnego, które dziedziczysz wraz z ciałem i swoim DNA. Dodatkowo, ponieważ nasze indywidualne losy łączą się z losami ogólnoludzkimi/ światowymi, Kroniki pozwalają nam dowiedzieć się wiele (być może wszystkiego) na tematy związane z zagadnieniami ogólnymi (pytania filozoficzne, historyczne, duchowe).

CZYTANIE oznacza formę channelingu – bezpieczną, niewymagającą dodatkowych rytuałów ochraniających. Immanentnie zawiera w sobie gwarancję łączenia się w granicach Miłości i Prawdy, a Istoty, z którymi się łączymy mają czyste intencje ochrony i troski o osobę pytającą. Są to często Przewodnicy i Mistrzowie Duchowi wyjątkowi dla Duszy pytającego. W praktyce czytanie oznacza otrzymywanie przekazu za pomocą słyszenia, wizji, emocji, przeczuć i przepływu określonej energii. Najczęściej jest tak, że doznania te towarzyszą także osobie, której kroniki się czyta. Pewność przekazu pojawia się nie tylko za sprawą informacji, które często nie są znane Czytającemu (a znane są tylko Pytającemu), ale także poprzez silne odczucia w ciele, emocjach i energii podczas czytania.

Każdy może korzystać z rytuału czytania Kronik. Nie wymaga to specjalnego talentu. Jedynie gotowość, chęć, przejście inicjacji w procedurę od osoby bardziej doświadczonej. Można łączyć się ze swoimi kronikami. Można też czytać z cudzych kronik (TYLKO) za zgodą Osoby, której kroniki czytamy.

Wspierany przeze mnie rytuał czytania Kronik Akaszy może odbyć się przez telefon lub na żywo w gabinecie.

Rytuał pozwoli Ci zadać każde nurtujące Cię pytanie dotyczące np. Twoich życiowych problemów. Jest to także możliwość dotarcia do Ważnych Informacji, których czasem brakuje nam do tego, żeby ruszyć do przodu i poszerzyć swoją samoświadomość. Każda informacja z Kronik Akaszy ma na celu wesprzeć nas w otwarciu serca na Miłość.

Spotkanie/ rozmowa trwa 1/1,5/2 godziny i możesz sporządzać notatki. Wygląda to tak, że Pytający zadaje pytania i otrzymuje odpowiedzi. To Ty wybierasz tematy i pytania. Poza konkretnymi pytaniami można zadać też ogólne np.: „Czy jest coś, co powinnam/powinienem wiedzieć w kontekście mojego zdrowia, psychiki, Duszy, relacji z innymi?”. Jest tu pełna dowolność. Spotkanie nie wymaga żadnego uprzedniego przygotowania, poza przemyśleniem pytań i tematów, które chce się poruszyć w trakcie rytuału. Informacje otrzymane z Kronik można przekazywać innym osobom, jeśli tylko czuje się taką potrzebę. Nie ma możliwości nagrania przekazów.

W czym może pomóc czytanie?

W uzyskaniu jasności, gdy w Twoim życiu coś nie działa prawidłowo, ale nie wiesz z jakiej przyczyny i jak sobie z tym poradzić

W otrzymaniu informacji na temat swojej sytuacji, przeszłości, celu Duszy

W otrzymaniu informacji o tym, jak uzdrowić dane zagadnienie

W dotarciu do sedna problemu, bez zatrzymywania się na poziomie symptomów na powierzchni

W wejściu na wyższy poziom energii – energii rozwiązania i wyższej świadomości w celu przyspieszenia procesu samouzdrowienia

W pracy z wewnętrznym dzieckiem

W zrozumieniu, z jakiego poziomu pochodzi problem (karma poprzednich wcieleń/ system rodzinny/ powiązania duchowe z innymi z więzów energetycznych lub przyrzeczeń z poprzednich wcieleń/ dzieciństwo/ styl życia/ obecna sytuacja)

W otrzymaniu wskazówek duchowych i potencjalnych drogowskazów na przyszłość

oraz w wiele innych kwestiach…