Kroniki Akaszy

Akasza, Akaśa  

jest słowem pochodzącym z najstarszego i najbardziej pierwotnego języka indyjskiego – sanskrytu i oznacza niebo, przestrzeń lub eter

Możesz ją sobie wyobrazić jako pajęczynę, która oplata i łączy wszystko we Wszechświecie.

Istnienie tego elementu zostało naukowo udowodnione – najwyższej klasy naukowcy tacy jak Albert Einstein, Nicola Tesla, Ervin Laszlo, Gregg Braden, Bruce Lipton i wielu innych intensywnie zgłębiali tą dziedzinę.

Akasza według fizyki kwantowej jest polem energetycznym, tzw. polem punktu zerowego i obejmuje wszystko, co istnieje, transportując, gromadząc i przechowując wszystko, czego doświadczamy. 

Znany ekspert w dziedzinie filozofii nauki, profesor Ervin Laszlo, tak mówi o Akaszy w swojej książce „Science and The Akashic Field”:

Niedawne odkrycia fizyki pokazują, że pole Akaszy jest rzeczywiste. Składa się ono z morza fluktuujących energii i informacji, z których powstają wszelkie byty, począwszy od atomów i galaktyk, gwiazd i planet, żywych istot i nawet świadomości. To pole to bank pamięci całego wszechświata, od początku do dziś. Jest w nim zapis wszystkiego, co kiedykolwiek zdarzyło się na ziemi i w kosmosie, i odnosi to do wszystkiego, co ma jeszcze nadejść.”

Akasza w starożytności i teraz

Akasza już według starożytnych kultur była rozumiana jako podstawa wszechświata. Jej termin pojawia się w każdej duchowej tradycji na świecie i od zawsze związany był z pojęciem niematerialnej „Księgi Życia”, która rejestruje wszystkie wydarzenia.

Starożytne kultury wiedziały, że każda chwila istnienia duszy jest zapisywana w tym subtelnym polu oraz że poprzez dostrojenie się do odpowiedniej wibracji można uzyskać dostęp do tych zapisów. 

Z dostępu do Akaszy korzystaja głównie mistycy, święci i osoby o dużej świadomości duchowej. Egipscy mędrcy, Druidzi i inne wysoko rozwinięte kultury również wykazywały zdolność do łączenia się z tym elementem.

Wszystko, co istnieje teraz i kiedykolwiek istniało, ma swoją własną, tzw. „Kronikę”, jako fragment Akaszy.

Akasza jest interaktywnym, inteligentnym Polem

Wszystko, co kiedykolwiek istniało lub istnieje, jest przechowywane w Akaszy jako informacja. Wszystkie myśli i czyny kiedykolwiek dokonane są przechowywane w tej pamięci jak w bazie danych.